• en
  • nl
  • LinkedIn
  • Follow us on Twitter!
  • Like us on Facebook
  • Like us on Google Plus
Terug
21 May

Wat voor kosten kan ik nog verwachten bovenop de kale huurpijs???

Als u gaat huren wilt u niet voor onverwachte lasten komen te staan. Daarom legt P&D Housing uit wat u bovenop de kale huurprijs nog kunt verwachten.

Een huurprijs kan bestaan uit een kale huurprijs vermeerdert met:

  • servicekosten
  • kosten van gas, water en elektra
  • gemeentelijke heffingen
  • kosten voor internet, televisie en telefonie

In uw huurovereenkomst staat welke kosten er precies onder de huurprijs vallen.

Huurprijs inclusief
Als een huurprijs inclusief is, zijn de kosten voor de levering van gas, water en elektra inbegrepen in de huurprijs. Sommige verhuurders kiezen ervoor dat de huurder zichzelf moet aanmelden bij een energie- en watermaatschappij. De verhuurder loopt dan minder risico op een onverwacht hoge eindafrekening. De huurprijs is in dit geval exclusief (gas, water en elektra).

Voorschot op kosten
De kosten van gas, water en elektra en de servicekosten zijn altijd een voorschot. Dit voorschot wordt gebaseerd op een geschat verbruik. Het verschil tussen het geschatte en het daadwerkelijke verbruik op de eindafrekening, moet u als huurder aan het eind van de afgesproken periode bijbetalen of terugkrijgen.

Internet, televisie en telefonie
Afhankelijk van de keuze van de verhuurder, moet u wel of niet zelf uw aansluiting voor internet, televisie en telefonie regelen. Het is handig als u van tevoren weet of dit is inbegrepen in de huurprijs. Moet u het zelf regelen? Zorg er dan voor dat u op tijd uw internet- en tv-abonnement aanvraagt. Het kan namelijk enige tijd duren voordat deze zijn aangesloten.

Gemeentelijke heffingen
Als huurder moet u het huurdersdeel van de gemeentelijke heffingen betalen. De rekeningen kunt u rechtstreeks van de Belastingdienst ontvangen, maar uw verhuurder kan het huurdersdeel ook aan u doorberekenen. Deze gemeentelijke heffingen bestaan bijvoorbeeld uit een afvalstoffenheffing en rioolbelasting. Als u een laag inkomen heeft, kunt u in aanmerking komen voor kwijtschelding van de gemeentelijke heffingen. Onder welke voorwaarden u hiervoor precies in aanmerking komt, leest u op rijksoverheid.nl.